Forretingsbetingelser

Forretningsbetingelserne gælder for alle aftaler og handler mellem sælger, altså Vibeke Storm-Frandsen og dig som køber, med mindre andet er skriftligt aftalt.

Jeg forventer, at du som min kunde har læst mine forretningsbetingelser, accepterer dem og sørger selvfølgelig altid for at henvise til dem ved samarbejdets start (enten via et link eller som tekst i en mail).

Rettigheder til det færdige resultat (ved levering af arbejde)

Du ejer rettighederne til alt, hvad jeg efter aftale leverer til dig, når du har betalt for arbejdet.

Ved booking af dagspakker og rådgivningssessioner er aftalen bindende og kan ikke annulleres

Når vi indgår en aftale om en dagspakke eller en rådgivningssession, blokerer jeg kalenderen og kan ikke sige ja til andre. Vores aftale er derfor bindende og kan ikke annulleres på nær ved force majeure.

Fakturering forud for samarbejdet

Faste priser betales altid forud.

Klippekort (generelt)

Et klippekort består af klip på ned til en halv time. Det betyder, at der afregnes pr. påbegyndte halve time. Møder, telefonopkald og evt. transporttid bliver også afregnet via klippekortet. Et klippekort skal bruges inden 6 måneder fra bestilling

Klippekort (tekstforfatning)

Du kan forvente op til 14 dages levering på mindre ad hoc opgaver og op til en måneds levering på større projekter (med mindre vi har aftalt andet). Der oplyses altid brugt tid ved levering af opgaver, ligesom du altid kan få lov til at følge med i tidsforbruget

Klippekort (rådgivning)

Ved samarbejdets opstart aftaler vi som regel, hvornår du gerne vil bruge dine rådgivningstimer med mig. Ved behov for rådgivning mellem vores planlagte sessioner, kan du forvente at få en tid indenfor en uges tid.

Overholdelse af projektets omfang og de aftalte deadlines (ved levering af arbejde)

Vi aftaler i fællesskab en dato for, hvornår jeg allersenest skal have inputs fra dig i forhold til opgaven. Overholder du ikke den aftalte deadline, vil samarbejdets tidsplan og estimerede tidsforbrug blive rykket væsentligt. Du vil i dette tilfælde så blive informeret om en ny tidsplan. Jeg beder dig om at have stor respekt for vores fælles deadlines, ligesom jeg har det, da det har store konsekvenser for min planlægning og for mine andre kunder, når tidsplaner bliver overskredet.

Ved gennemgang er du fri til at foretage rettelser selv

Når du vælger mig, bruger jeg al min faglige viden og erfaring. Det er derfor, du vælger mig. Og det tager jeg ikke let på. Det betyder med andre ord også, at du ikke kan føre mit tastatur eller styre, hvordan jeg udfører opgaven. Jeg går efter at skabe gode resultater for dig og med dig. Og jeg er meget omhyggelig på vores fælles opstartsmøder. Det bør du også være. Jeg har kun den viden om din forretning og det, du har på hjertet, som du giver mig. Når du modtager det færdige resultat til gennemgang, er det derfor også mit bud på en løsning ud fra det, jeg har fået at vide på opstartsmødet, min research, min erfaring og min viden om godt indhold. Du må dog meget gerne foretage rettelser i teksten, når du får den til gennemgang, og jeg tager gerne dine rettelser med i korrekturlæsningen før levering. Ønsker du, at jeg foretager rettelser eller ændringer, vil det øge antallet af de aftalte timer, jeg bruger på denne opgave og med stor sandsynlighed rykke på den aftalte deadline.

For sen betaling og rykkere

Ved for sen betaling tilskrives der 2 % i rente pr. påbegyndt måned. Desuden pålægges der 100 kr. i gebyr pr. rykkerskrivelse. Ved overskridelse af betalingsfrist vil eventuelt igangværende arbejde stoppe, indtil det forfaldne beløb inklusiv renter og rykkergebyr er betalt. Betales en forfalden faktura ikke, efter at der er sendt rykkere, overdrages sagen til inkasso. Dette vil medføre yderligere omkostninger.

Ændringer af priser

Mine priser kan ændre sig, men jeg informerer dig altid på forhånd, hvis det påvirker vores aftale. Hvis du har fået et skriftligt tilbud, gælder tilbuddet og prisen i 14 dage fra tilbuddets dato. Hvis projektets omfang ændres væsentligt undervejs i projektet, ændres estimatet også. Du får selvfølgelig besked herom.

Fortrolig og referencerettigheder

Som samarbejdspartner kan vi modtage særlig fortrolig information om hinanden. Begge parter er enige om, at alle personer, medarbejdere og konsulenter bevarer og behandler dette som fortrolig information og vil ikke dele fortrolig information med tredjepart.  Det er dog vigtigt at påpege, at uanset ovenstående, så er enhver information, der er offentligt tilgængelig eller bliver gjort offentligt kendt uden samarbejdsaftalens parters indblanding eller modtaget af tredje part uden om en eventuel fortrolighedsaftale, ikke defineret som fortrolig information. Jeg har ret til at offentliggøre kundeforholdet og projektet som en del af min markedsføring medmindre andet er aftalt.

Det juridiske ansvar for indholdet

Som min kunde er det dit ansvar at gennemlæse alt, hvad jeg sender til godkendelse hos dig. Når du har godkendt indholdet, er indholdet også dit juridiske ansvar. Vibeke Storm-Frandsen, tilknyttede freelancere eller vibekestorm.dk som helhed kan ikke pålægges ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte er pådraget på grundlag af de informationer, som findes på vores website eller andre steder, vi færdes digitalt. Der tages forbehold for prisændringer, tastefejl og udsolgte varer. Eventuelle tvister skal afgøres af danske domstole i henhold til dansk ret.

Garanti for resultater

Vibeke Storm-Frandsen eller tilknyttede freelancere er ikke ansvarlig for og kan ikke garantere et bestemt resultat ved implementering af tekster fra et samarbejde.

Alle priser er eksklusiv moms.

Bureau by Storm
5690 Tommerup
Mail: hej@vibekestorm.dk
CVR: 33235542
Reg: 6880
Konto: 1074888

Senest opdateret 4. april 2024